Kalendarium informacji

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i podmiotów

 • BRWL
 • /
 • 13-06-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Mając na uwadze zwiększanie świadomości o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tworzonych politykach europejskich, wdrażanych inicjatywach oraz możliwości korzystania ze środków udostępnianych w ramach programów wspólnotowych, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli oferuje możliwość przygotowania wizyt studyjnych w Brukseli dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i podmiotów z województwa lubuskiego.
 
Biuro przygotowuje część merytoryczną wizyty (spotkania z przedstawicielami instytucji UE, sieci, innych regionów europejskich) oraz udziela informacji w sprawach organizacyjnych. Ponadto, grupom do 30 osób zapewniamy salę do realizacji spotkań.
 
Koszty organizacyjne: podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia oraz w razie zapotrzebowania na tłumaczenie angielsko-polskie ponosi instytucja/organizacja/podmiot delegujący uczestników wizyty. 
 
Zainteresowane wizytą instytucje, organizacje i inne podmioty prosimy o kontakt mailowy wraz z informacją o preferowanym terminie wizyty i obszarach tematycznych (np. energia i efektywność energetyczna, transport i Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T, równość kobiet i mężczyzn, młodzież i edukacja, zdrowie i dobrobyt, inteligentne specjalizacje, wspólna polityka rolna, ekonomia społeczna, kultura, zmiany klimatu i środowisko itd.). 
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...