Kalendarium informacji

Otwarte zaproszenia do składania wniosków

Otwarte zaproszenia do składania wniosków z programów UE

 • 05-07-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Informacje o otwartych zaproszeniach do składania wniosków, a także zbliżających się naborach programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie - bezpośrednio przez Komisję Europejską lub jej Agencje Wykonawcze - można znaleźć w wyszukiwarce funduszy i przetargów „Funding and tenders opportunities” oraz na dedykowanych im stronach Komisji Europejskiej.
Ze względu na dużą liczbę przeprowadzanych naborów Komisja Europejska wprowadziła wyszukiwarkę „Funding and tenders opportunities”  - zaproszeń do składania wniosków (granty) jak również i ogłaszanych przetargów, dzięki której możliwe jest łatwiejsze wyszukiwanie np. zaproszeń do składania wniosków według obszarów tematycznych, według programu, a nawet części programu czy też według konkretnego numeru zaproszenia. PRZEJDZ DO WYSZUKIWARKI.

Wyszukiwarka obejmuje zaproszenia do składania wniosków z takich programów, funduszy i inicjatyw jak:
 • Horizon 2020
 • 3rd Health Programme (3HP)
 • Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
 • Consumer Programme (CP)
 • Creative Europa (CREA)
 • EMFF
 • EUAID
 • Erasmus+
 • Europe for Citizens (EFC)
 • European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
 • European Statistics (ESTAT)
 • HERCULE III
 • Internal Security Fund Borders and Visa (IFSB)
 • Internal Security Fund Police (ISFP)
 • Infra-Africa Academic Mobility Scheme (PANAF)
 • Justice Programme (JUST)
 • Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA)
 • Programme for Competitiveness of Enterprise and small and medium-sized enterprises (COSME)
 • Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)
 • Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
 •  Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
 • Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)
 • Union Civil Protection Mechanism (UCPM)
Dodatkowo, informacje publikowane są również równolegle na stronach poszczególnych Agencji Wykonawczych:
 • Zaproszenia do składania wniosków programu badań i innowacji Horyzont 2020: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu ramowego dla sektora kultury i sektora kreatywnego Kreatywna Europa: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu Erasmus +: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu EU Aid Volunteers: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu Europejski Korpus Solidarności: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu   ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP COSME: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu środowiska i klimatu LIFE: zobacz
 • Zaproszenia do składania wniosków programu dla Konsumentów: zobacz
W przypadku niektórych programów zarządzanych przez Komisję Europejską również poprzez Agencje Narodowe lub Krajowe Punkty Kontaktowe, informacje o zaproszeniach znajdują się również na stronach polskich Agencji Narodowych/ KPK:
 • Harmonogram naborów wniosków programu Europa dla obywateli:  zobacz
 • Harmonogram naborów wniosków programu Erasmus+ : zobacz
 
W przypadku funduszy inwestycyjnych i strukturalnych przyznanych Polsce przez UE w ramach polityki spójności, których zarządzanie szczebel rządowy dzieli również ze szczeblem regionalnym, zapraszamy do skorzystania z WYSZUKIWARKI DOTACJI przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Harmonogram naborów wniosków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – czyli zaproszenia do składania wniosków publikowane przez Województwo Lubuskie można znaleźć na stronie RPO LUBUSKIE.
 
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...