Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Koronawirus a prawa pasażera

Lot odwołany z powodu Covid-19? Nie chcesz lub nie możesz podróżować? Dowiedz się o Twoich prawach pasażera w UE w tych nietypowych czasach. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na stronie Parlamentu Europejskiego.

Wytyczne KE dla zapewnienia swobodnego przepływu pracowników o krytycznym znaczeniu

Komisja wydała dzisiaj nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa – mogli dotrzeć do swojego miejsca pracy. Chodzi tu między innymi o osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej i w sektorze spożywczym oraz w innych istotnych obszarach usług podstawowych, takich jak opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, a także o personel o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

eTranslation: unijne narzędzie tłumaczenia maszynowego już dostępne dla MŚP

Przygotowane przez Komisję Europejską narzędzie tłumaczenia automatycznego eTranslation zostało udostępnione bezpłatnie wszystkim europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

Komisja zwiększa budżet na loty repatriacyjne i zapasy w ramach rescEU

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj udostępnienie 75 mln euro z budżetu UE, aby pomóc państwom członkowskim w sytuacji pandemii w repatriacji obywateli UE i zwiększyć budżet na zapasy środków medycznych w ramach rescEU.

Zielone światło Komisji Europejskiej na przeznaczenie 180 mln. złotych z Programu Polski Cyfrowej na zakup sprzętu dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, iż Komisja Europejka wyraziła zgodę, aby zaoszczędzone do tej pory środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli. Mowa o kwocie 180 milionów złotych. Od 1 kwietnia samorządy będą mogły składać drogą elektroniczną wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. O pieniądze będzie mogła wnioskować każda gmina.
 

Parlament zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE w odpowiedzi na pandemię

W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek.

COVID-19: Komitet Regionów ma uruchomić platformę wspierającą społeczności lokalne i regionalne w całej Europie

Platforma pomoże w dzieleniu się informacjami na temat potrzeb i rozwiązań, zwiększy wzajemne wsparcie i będzie działać jako mechanizm informacji zwrotnej umożliwiający rzeczywistą ocenę środków UE z punktu widzenia lokalnego i regionalnego. KR zapewni lokalnym społecznościom regularne i praktyczne informacje na temat działań UE.
Europejski Komitet Regionów (KR) opracował plan działania na rzecz wspierania i wspomagania władz lokalnych i regionalnych w walce z pandemią koronawirusa.

Wiosna z Horyzontem: kampania informacyjna KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzą wirtualną kampanię "Wiosna z Horyzontem 2020", która w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zastąpiła III Dzień z Horyzontem 2020. Codziennie na stronie internetowej KPK udostępniane są nagrania z najważniejszymi informacjami o programie Horyzont 2020 oraz przyszłym programie badań i innowacji Horyzont Europa.

Wspólny plan działania na rzecz praw człowieka i demokracji

W dzisiejszym wspólnym komunikacie oraz planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel nakreślili priorytety i kierunki działań w dziedzinie praw człowieka i demokracji. Ponadto, z uwagi na strategiczne znaczenie planu, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel przedłożyli Radzie wspólny wniosek dotyczący stanowienia większością kwalifikowaną w kwestiach wchodzących w zakres planu działania. Umożliwi to szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji w sprawach związanych z prawami człowieka i demokracją.

Wytyczne dotyczące granic i korytarzy transportowych w związku z potrzebą przepływu towarów w UE w czasie pandemii koronawirusa

Komisja przedstawiła dziś (23.03) nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii.
1 2 3 4 5 6 ... 66

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389