Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Przestrzeń kosmiczna: europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dociera już do miliarda użytkowników smartfonów

  • 09-09-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Jutro europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dotrze do miliarda użytkowników smartfonów na całym świecie Wydarzenie to zbiega się z 15. rocznicą utworzenia Agencji Europejskiego GNSS (GSA) – kluczowego partnera Komisji przy obsłudze Galileo.
Przed specjalną imprezą w siedzibie głównej GSA w Pradze Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: Galileo zapewnia obecnie wysokiej jakości usługi w zakresie określania czasu i nawigacji miliardowi użytkowników smartfonów na całym świecie. Było to możliwe dzięki prawdziwie europejskim wysiłkom przy budowie najdokładniejszego systemu nawigacji na świecie, wraz ze wsparciem i zaangażowaniem GSA. Jestem przekonana, że nasz przemysł kosmiczny nadal będzie się rozwijał dzięki pracom, pomysłom i inwestycjom w ramach nowego unijnego programu kosmicznego.

Od grudnia 2016 r. Galileo oferuje tzw. „usługi początkowe”, które już teraz poprawiają codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw dzięki dokładnym sygnałom pozycjonowania, nawigacji i określania czasu.

Obecnie 95 proc. przedsiębiorstw produkujących chipy do smartfonów na potrzeby nawigacji satelitarnej produkuje chipy, które umożliwiają korzystanie z Galileo. Cel pośredni dotyczący 1 mld użytkowników opiera się na liczbie smartfonów korzystających z Galileo sprzedanych na całym świecie. Faktyczna liczba użytkowników systemu Galileo jest większa. W Europie wszystkie nowe modele samochodów dopuszczone na rynek są wyposażone w system eCall, który wykorzystuje Galileo do przekazywania służbom ratowniczym informacji o lokalizacji pojazdu. Od tego roku system Galileo jest zintegrowany z tachografami cyfrowymi ciężarówek – urządzeniami rejestrującymi prędkość i odległość – aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Galileo świadczy również kluczowe usługi poszukiwawczo-ratownicze, skracając czas potrzebny do wykrycia osoby wyposażonej w nadajnik alarmowy do poniżej 10 minut na morzu, w górach czy na pustyni. Dzięki Galileo dokładność lokalizacji poprawiła się z 10 km do mniej niż 2 km. System ten będzie też w przyszłości informował daną osobę, że pomoc nadchodzi.

Ponadto Galileo wspiera organy publiczne usługą publiczną o regulowanym dostępie na potrzeby newralgicznych zastosowań w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownicy rządowi uzyskują w ten sposób dostęp do wiarygodnej i w pełni szyfrowanej usługi podczas sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych w kraju, takich jak ataki terrorystyczne, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług.

Europejski przemysł kosmiczny, drugi pod względem wartości na świecie, jest silny i konkurencyjny. Aby przyczynić się do utrzymania i dalszego wzmocnienia wiodącej roli UE w przestrzeni kosmicznej, Komisja zaproponowała na następny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 program kosmiczny o wartości 16 mld euro.

Kontekst
 
Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej. Jest to cywilny system pod cywilną kontrolą, który udostępnia dokładne informacje na temat położenia i czasu. Galileo ma zapewnić Europie niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej oraz strategiczną autonomię w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Niezależność Europy w tym sektorze pobudzi europejski rynek pracy, pomoże UE wzmocnić swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz wesprze powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, drony, zautomatyzowana mobilność i Internet rzeczy.

Od grudnia 2016 r. Galileo świadczy „usługi początkowe”. Podczas tej wstępnej fazy pilotażowej poprzedzającej pełną operacyjność sygnały Galileo są wykorzystywane w połączeniu z innymi systemami nawigacji satelitarnej. W fazie pełnej operacyjności użytkownicy będą mogli korzystać z sygnałów Galileo niezależnie od innych systemów nawigacji satelitarnej.
Inne działania UE prowadzone w przestrzeni kosmicznej obejmują program Copernicus (bezpłatne i powszechnie dostępne dane pochodzące z obserwacji Ziemi dotyczące obszarów lądowych, atmosfery, oceanów, zmiany klimatu oraz na potrzebyzarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa), EGNOS (regionalny system nawigacji satelitarnej) oraz obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych.

Nowy program kosmiczny połączy wszystkie istniejące i nowe działania związane z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu. Utrzyma istniejącą infrastrukturę i usługi oraz wprowadzi szereg nowych elementów w celu wsparcia silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego oraz utrzymania autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Nowy program wprowadza również ujednolicony i uproszczony system zarządzania. UE zapewni wsparcie wzrostu inwestycji finansowych skutecznym podejmowaniem decyzji, tak aby wszystkie działania UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej były realizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym budżetem. Komisja będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za zarządzanie całym programem. Ze względu na swoją unikalną wiedzę fachową międzyrządowa Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pozostanie głównym partnerem, jeśli chodzi o wprowadzanie systemu oraz wsparcie techniczne zadań operacyjnych programu kosmicznego UE. GSA, która ma zostać przemianowana na „Agencję UE ds. Programu Kosmicznego”, będzie w coraz większym stopniu wspierać prowadzenie i wprowadzanie na rynek działań UE w zakresie przestrzeni kosmicznej, a także odgrywać większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich elementów programu.
 
 
Więcej informacji:

Wniosek Komisji w sprawie unijnego programu kosmicznego (2021–2027): Komunikat prasowy, pytania i odpowiedzi, zestawienie informacji  oraz oświadczenie komisarz Bieńkowskiej  na temat wstępnego porozumienia w sprawie programu.
Program Copernicus: zobacz
Program Galileo: zobacz
Agencja Europejskiego GNSS (GSA): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389