Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli na projekty społeczeństwa obywatelskiego

  • 09-08-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Do 1 września można składać wnioski projektowe w ramach programu Europa dla obywateli na projekty społeczeństwa obywatelskiego. Uwaga! Nabór na działanie 2.3, które wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania, jest organizowany tylko raz w roku.
Program: Europa dla obywateli
Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3: Projektu społeczeństwa obywatelskiego
Termin składania wniosków: 1 września 2019

Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę.

Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:
  • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
  • gromadzenie opinii,
  • wolontariat.
Wnioskodawcami mogą być organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.

Partnerami w projekcie mogą być z kolei: samorządy terytorialne/władze regionalne, organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, Komitety i sieci miast partnerskich.

W projekcie muszą prać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosku. Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących (więcej informacji o ryczałtach: tutaj).
 
 
Więcej informacji:

Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego: zobacz
Jak złożyć wniosek w programie Europa dla obywateli? : zobacz
Punkt kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce: zobacz
 
 
Źródło: Punkt kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce http://europadlaobywateli.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389