Kalendarium informacji

Aktualności

Otwarte zaproszenie programu międzynarodowej współpracy miast IUC

 • BRWL /
 • 28-01-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Otwarte zaproszenie programu międzynarodowej współpracy miast IUC Komisja Europejska zapraszam miasta i współpracujące ze sobą obszary miejskie liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców z UE do zgłaszania się do programu międzynarodowej współpracy miast - International Urban Cooperation celem wzajemnego uczenia się i opracowywania rozwiązań dla wyzwań miejskich z miastami z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów oraz Ameryki Północnej. Zainteresowane współpracą miasta mogą zgłaszać się do 22 lutego br.
Program IUC jest finansowany przez Unię Europejską poprzez Instrument Polityki Zagranicznej UE (FPI) i koordynowany przez trzy Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej DG REGIO, DG ENER i DG CLIMA.

Celem programu jest wspieranie osiągania bilateralnych celów polityk, a także międzynarodowych porozumień rozwoju miejskiego oraz zmian klimatu. Dzięki współpracy podmiotów stawiających czoła tym samym wyzwaniom, zwiększeniu dostępu do ekspertyzy w zakresie polityki rozwoju miejskiego, partnerzy będą mogli wypracować lepsze sposoby planowania, finansowania, rozwoju, rządzenia i zarządzania miastami.

Wybrane do udziału w programie miasta zobowiązują się do ścisłej współpracy ze swoimi partnerami – miastami przez co najmniej 18 miesięcy, a także do dzielenia się informacjami na temat postępów prac. Ponadto, miasta zobowiązują się do przygotowania Lokalnego Planu Działania zrównoważonego rozwoju miejskiego w zakresie zidentyfikowanego priorytetu, w ramach którego dzielą się wiedzą. Po tym okresie, są one zobowiązane do przygotowania sprawozdania z poczynionych postępów oraz konkretnych działań, które będą realizować w przyszłości. Każde z miast podpisuje w tym celu Umowę Partnerstwa.

Dotychczas w programie wzięło udział ponad 60 par miast, partnerstw lokalnych zawiązanych  pomiędzy UE a Azją, Ameryką Łacińską i Karaibami oraz Ameryką Północną.

Do 22 lutego 2019 r. europejskie miasta mogą deklarować swoją chęć i gotowość do współpracy z miastami  z innych kontynentów wypełniając on-line specjalny formularz.
 
 
Więcej informacji:

Informacje o programie IUC: zobacz
Formularz zgłoszeniowy dla miast: zobacz
Dotychczasowe partnerstwa miast uczestniczących w IUC: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej - strony programu IUC http://www.iuc.eu/  oraz informacji DG REGIO https://ec.europa.eu/regional_policy/en
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...