Kalendarium informacji

Aktualności

Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC 2018 w Brukseli

 • BRWL /
 • 11-10-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC 2018 w Brukseli Trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 (EWRC2018). Trzeciego dnia wizyty w Brukseli lubuska delegacja spotkała się z przedstawicielami Komisji Europejskiej: Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu DG MOVE oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO. W dyskusji o przyszłości polityk wspólnotowych ważnych z punktu widzenia regionów wzięła udział Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, pani Alicja Makarska.
Podczas spotkania z przedstawicielem DG MOVE panem Piotrem Rapaczem poruszone zostały kwestie rozwiązań i inicjatyw zaproponowanych krajom członkowskim, ale także miastom i regionom, przyczyniające się do realizacji wizji polityki zrównoważonego transportu.

To m.in. problemy z jakością powietrza, rosnącą liczbą pojazdów w miastach czy też  kwestie bezpieczeństwa drogowego, spowodowały, iż Komisja Europejska coraz mocniej skupia się na planowaniu i realizacji założeń polityki zrównoważonego transportu i mobilności.  Coistotne, transport jest polityką, w przypadku której Komisja Europejska dzieli kompetencje z krajami członkowskimi, dlatego inicjatywy i proponowane rozwiązania w ramach zrównoważonej mobilności mają charakter dobrowolny i stanowią zbiór wskazówek i wytycznych.

Rozwiązania problemu mobilności, jej dekarbonizacja to nie tylko rozwiązania wprowadzające ograniczenia ruchu w miastach, ale także zintegrowane plany mobilności miejskiej (SUMP), partnerstwa na rzecz mobilności miejskiej (w ramach Agendy Miejskiej), inicjatywa CIVITAS, Europejski Tydzień Mobilności czy np. obserwatorium mobilności ELTIS.

Mimo, iż zrównoważona mobilność nie ma tylko i wyłącznie sobie dedykowanego funduszu UE, do wsparcia działania mobilności miejskiej w perspektywie 2014-2020 zostało zakwalifikowane 18,5 mld euro w tym 1,5 mld euro na infrastrukturę rowerowo-pieszą, głównie poprzez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, ramowy program badań i innowacji Horyzont 2020 czy też instrument Łącząc Europę (CEF). W I połowie roku, Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję polityk transportowych w  rozporządzeniu dotyczącym kolejnego programu ramowego badań czy CEF 2. Podczas spotkania omówiono także potrzeby oraz realizowane działania zrównoważonej mobilności, które zauważyć można w Województwie Lubuskim.

Spotkanie z przedstawicielami DG REGIO, panem Krzysztofem Wójcikiem oraz panem Krzysztofem Kasprzykiem, pozwoliło na dyskusję o przyszłości polityki spójności w kontekście wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Przedstawiciele KE pokrótce omówili założenia nowej polityki spójności 2020+. Dyskutowano też o nowych elementach, które będą bardzo istotne dla regionów, jako podmiotów tworzących programy operacyjne i zarządzających wdrażaniem środków spojnościowych, tj. wysokość alokacji dla regionów poszczególnych kategorii wsparcia, wysokość dofinansowania, prefinansowanie, cappingu i „sieciach bezpieczeństwa” (safety nets), reprogramowania po 5 latach realizacji programu, kwalifikowalności VAT czy możliwości wsparcia projektów generujących dochód, ale także dalszego odchodzenia od dotacji w kierunku instrumentów finansowych. Dużą część dyskusji o polityce spójności 2021-2027 poświęcono również uproszczeniom.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...