Kalendarium informacji

Aktualności

Lubuskie uczestniczy w XVI edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli

 • BRWL /
 • 08-10-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Lubuskie uczestniczy w XVI edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli 8 października rusza XVI edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, w którym weźmie udział lubuska delegacja pod przewodnictwem Członków Zarządu Województwa: Alicji Makarskiej oraz Tadeusza Jędrzejczaka. Województwo Lubuskie jest również współorganizatorem spotkania eksperckiego towarzyszącego Europejskiemu Tygodniowi, którego tematem będzie przyszłość INTERREG czyli Europejska Współpraca Terytorialna w okresie programowania 2021-2027.
Spotkanie eksperckie „Przyszłość EWT: współpraca transgraniczna po 2020 roku”, które organizują wspólnie Województwo Lubuskie oraz Województwo Dolnośląskie, odbędzie się 9 października w Brukseli  (sala konferencyjna Regionalnego Biura Dolnośląskiego, przy Avenue d’Audergem 22-28)W czasie wydarzenia zaproszeni eksperci Europejskiej Współpracy Terytorialnej z instytucji UE: Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego oraz przygranicznych regionów położonych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej dyskutować będę na temat wizji Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a w szczególności współpracy transgranicznej po 2020 roku czyli w okresie nowej perspektywy finansowej.

Jak wskazano w komunikacie Komisji Europejskiej "Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych" przyjętym 20 września 2017 r., wzdłuż wewnętrznych granic lądowych w UE położonych jest 40 regionów, stanowiących 40% terytorium Unii, zasiedlanych przez blisko 30% populacji UE oraz odpowiadających za 30% unijnego PKB. Jednakże regiony przygraniczne osiągają z reguły gorsze wyniki gospodarcze w porównaniu z innymi regionami w danym państwie członkowskim. Odpowiedzią na zdiagnozowane i opisane w dokumencie bariery rozwojowe regionów przygranicznych jest m.in. współpraca transgraniczna, która nie tylko pogłębia integrację europejską, ale także pomaga przekuć wyzwania, wynikające z położenia, w atut tychże regionów.

Mając na uwadze trwające negocjacje rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027, celem wydarzenia eksperckiego jest dyskusja na temat przyszłych programów współpracy transgranicznej, ich priorytetów, konstrukcji oraz sposobów wdrażania, które pozwolą na odpowiadające realiom przygranicznym oraz jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie funduszy INTERREG.

Szerokie spektrum prelegentów: ze szczebla europejskiego - Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, a także władz oraz ekspertów ze szczebla regionalnego - programów transgranicznych z Polski i Niemiec pozwoli na pełniejsze spojrzenie na wyzwania i szanse regionów przygranicznych UE oraz dyskusję o przyszłości programów EWT. W imieniu Województwa Lubuskiego w dyskusji głos zabierze Członek Zarządu Województwa pan Tadeusz Jędrzejczak.

Oprócz seminarium eksperckiego, warsztatów i wydarzeń EWRC 2018  w czasie wizyty w Brukseli lubuska delegacja spotka się również z przedstawicielami Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych: Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Mobilności i Transportu, aby zapoznać się ze stanem negocjacji i toczących się prac nad politykami wspólnotowymi na lata 2021-2027.
 
Czym jest Europejski Tydzień Regionów i Miast?

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC) to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego władze regionalne i lokalne, przedstawiciele regionalnych i miejskich organów administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

"Europejski Tydzień..." jest wydarzeniem szczególnie istotnym w kontekście uczestnictwa regionów i miast w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych w UE (2 100 mld euro rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld euro), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Głównymi organizatorami EWRC2018 są Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Europejski Komitet Regionów (KR).
/źródło: Europejski Komitet Regionów
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...