Kalendarium informacji

Aktualności

Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego publikuje prognozę umiejętności i tendencji w zatrudnieniu

 • BRWL /
 • 08-06-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego publikuje prognozę umiejętności i tendencji w zatrudnieniu Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego (Cedefop) opublikowało prognozę dotyczącą umiejętności oraz wskazującą przyszłe tendencje w zatrudnieniu według sektorów działalności gospodarczej i grupy zawodowej. Oceniane są również przyszłe tendencje w zakresie wykształcenia ludności i siły roboczej.
Prognozy Cedefop porównują tendencje w zatrudnieniu w sektorach, zawodach i kwalifikacjach pomiędzy krajami członkowskimi UE. Ostatnie przeprowadzone prognozy obejmują okres do 2030 r.
 
Pomimo różnic między poszczególnymi krajami, oczekuje się, że gospodarka UE jako odnotuje niewielki wzrost, po lepszych niż oczekiwano wynikach wydajności w 2017 roku. W 2018 r. i w 2019 r. oczekuje się, że cała gospodarka UE będzie rosła, choć w wolniejszym tempie niż w 2017 r., czemu sprzyjają zwiększone wydatki gospodarstw domowych i spadające bezrobocie mimo, iż wzrost wynagrodzeń pozostaje na niskim poziomie. Mając na uwadze korzystne warunki dla finansowania i poprawiającą się sytuację gospodarczą, oczekuje się też wzrostu inwestycji.

Czym jest Cedefop?

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją UE przyczyniającą się do kształtowania i realizacji unijnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Monitoruje tendencje na rynkach pracy i pomaga Komisji Europejskiej, krajom UE, organizacjom pracodawców i związkom zawodowym w dostosowaniu oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy. W ramach Cedefop  współpracują ze sobą politycy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy oraz uczniowie i uczestnicy szkoleń w każdym wieku – czyli wszyscy zainteresowani tematyką edukacji i szkolenia.
 
 
Więcej  informacji:
 
Cedefop – Skills forecast - prognoza umiejętności i tendencji zatrudnienia (EN): zobacz
Informacje o Cedefop: zobacz  
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu i CEDEFOP http://www.cedefop.europa.eu/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...