Kalendarium informacji

Aktualności

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki Spójności po 2020 roku

 • BRWL /
 • 11-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki Spójności po 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności, które pomogą w opracowaniu programów finansowania UE w ramach wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Konsultacje są skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym beneficjentów programów i funduszy UE. Opinie można przekazywać wypełniając kwestionariusz w j. polskim dostępny on-line do 8 marca.
W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Podobne konsultacje odbyły się w ramach oceny istniejących programów finansowania w UE w wielu dziedzinach polityki, w tym na temat bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Konsultacje w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności są skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

Odpowiedzi można przekazywać do 8 marca 2018 roku wypełniając kwestionariusz on-line dostępny również w języku polskim i który można wypełniać we wszystkich oficjalnych językach UE. Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba ok 30 minut, Komisja udostępniła też możliwość dołączenia do kwestionariusza innych plików – stanowisk w tej sprawie.

Kwestionariusz w j. polskim: zobacz
 

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona konsultacjom ws. Polityki Spójności: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Trzeci dzień wizyty... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. dodatkowych bezpłatnych...

Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...