Kalendarium informacji

Aktualności

Imponujące korzyści z największego programu finansowanego ze środków UE dla mieszkańców Polski

 • BRWL /
 • 08-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Imponujące korzyści z największego programu finansowanego ze środków UE dla mieszkańców Polski Największy w historii program unijny na rzecz rozwoju regionalnego został zamknięty i rozliczony pod koniec grudnia 2017r. Program Operacyjny ''Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013", o wartości 28,3 mld euro, sfinansował tysiące projektów mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Polski. Program przyczynił się do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w Polsce oraz w Europie i był motorem transformacji Polski w nowoczesne miejsce do życia i atrakcyjne miejsce pod inwestycje.
Program finansowany był z Funduszu Spójności UE (22,39 mld euro) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,95 mld euro). W ramach programu tysiące projektów dostały bezzwrotne dotacje w obszarach takich jak transport, środowisko, energia, szkolnictwo wyższe, kultura i zdrowie. Wsparcie funduszy Unii Europejskiej miało ludzki wymiar. Polacy bezpośrednio odczuli wpływ projektów każdym kroku czy to w domu, w szkołach, w miejscach pracy, na wakacjach czy w szpitalach.

Oto tylko kilka przykładów korzyści płynących z projektów zrealizowanych ramach Programu:
 • Lepszy i wygodniejszy transport publiczny, tak jak II linia metra zbudowana w Warszawie, ogranicza ruch uliczny i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w miastach
 • Nowocześnie wyposażone szpitale przykładowo Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz lepsze usługi ratunkowe i opieka specjalistyczna dają większą szansę na wyleczenie
 • Zwiększona dostępność dróg ekspresowych i autostrad umożliwia polskim przedsiębiorcom szybsze docieranie do klientów, a tym samym pełniejsze czerpanie korzyści ze wspólnego rynku europejskiego
 • Nowoczesne laboratoria szkolne i ośrodki akademickie, takie jak Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, polepszają umiejętności polskiej młodzieży by konkurować na europejskim rynku pracy
 • Nowe zabezpieczania przeciwpowodziowe, jak umocniony Zbiornik Nyski, chronią gospodarstwa domowe przed skutkami klęsk żywiołowych
 • Oczyszczalnie ścieków i inne instalacje takie jak nowy szczeciński zakład termiczny przetwarzania odpadów, który przyjmuje odpady i wykorzystuje je do produkcji ciepła dla sieci wodociągowych i elektrycznych to czystsze środowisko
 • Ochrona i renowacja zabytków, przykładowo konserwacja unikatowych zbiorów dla Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, przyczyniają się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego
 • Nowe przestrzenie dla kultury i sztuki, przykładowo: budowa nowego centrum koncertowego w Katowicach na potrzeby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz stworzenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przyciągają turystów z Polski i z zagranicy
 • Nowe farmy wiatrowe i panele słoneczne, generują zieloną energię i zmniejszają rachunki za energię tak domostwom jak i firmom
 • Bezpieczniejsze drogi skutkują w mniejszą ilość ofiar wypadków drogowych.
 
Efekty programu:

Transport (20,7 mld EUR, 365 projektów):
 • 1 417 km wybudowanych nowych autostrad i dróg ekspresowych
 • 8 zmodernizowanych lotnisk
 • 1 200 km zmodernizowanych linii kolejowych
 • 440 sztuk nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego
 •  252 km wybudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i trolejbusowych
 • 963 nowych lub zmodernizowanych sztuk taboru komunikacji miejskiej  
Środowisko (4,8 mld EUR, 1049 projektów):
 • 15 051 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej i podłączenie 1,3 mln nowych użytkowników
 • 275 nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
 • 6 nowoczesnych spalarni odpadów
 • 6 mln osób korzystających z nowego, ulepszonego systemu zagospodarowania odpadów
 • 29 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, 28 zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów
 • 25 projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i 634 tysiące osób objętych ochroną przeciwpowodziową
 • 44 mln m³ zretencjonowanej wody
 • 662 gatunków zwierząt i roślin objętych programem ochrony lub reintrodukcji
Energia (1,5 mld EUR, 884 projekty):
 • Nowy most energetyczny Polska – Litwa
 • Wzrost pojemności magazynów gazu o 30%
 • ~2 500 km nowych gazociągów
 • ~1000 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • ~1.3 m MWh zaoszczędzonej energii
 • 2 900 GWh/rok ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł
 • Ograniczenie o 2,5 mln ton emisji dwutlenku węgla
 • Nowy terminal LNG pokrywający 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny
Szkolnictwo wyższe (656 mln EUR, 59 projektów):
 • 128 przebudowanych lub wybudowanych obiektów uczelni i szkół wyższych
 • 59 szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki
 • 127 503 studentów korzystających ze wspartej infrastruktury
Kultura (550 mln EUR, 79 projektów):
 • 77 odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych
 • 47 wybudowanych lub przebudowanych obiektów instytucji kultury
 • 37 przebudowanych lub wybudowanych budynków szkół i uczelni artystycznych
 • 33 mln osób odwiedzających muzea
Zdrowie (400 mln EUR, 356 projektów):
 • 335 zakupionych ambulansów ratowniczych
 • 11 zmodernizowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego
 • 94 inwestycji w szpitalne oddziały ratunkowe
 • 2,3 mln badań specjalistycznych wykonanych na zakupionym sprzęcie
 • 236 instytucji zdrowia wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny
 
Kontekst

Około 3,500 inwestycji zostało dofinansowanych w Polsce ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Pod koniec grudnia 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła Polsce ostatnią transzę płatności końcowej tego, liczącego prawie 30 mld euro, programu.

Polsce przydzielono około 67 miliardów euro na finansowanie polityki spójności na lata 2007-2013 oraz 77,6 miliarda euro na lata 2014-2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jest kontynuowany w latach 2014-2020.
 
Więcej informacji:
 
Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2007-2013: zobacz
Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2014-2020: zobacz
Europejska polityka spójności 2014-2020: zobacz
Aktualności KE Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO): zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, DG REGIO, www.ec.europa.eu/regional_policy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Trzeci dzień wizyty... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. dodatkowych bezpłatnych...

Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...