Kalendarium informacji

Aktualności

Nowe narzędzie poprawy zdolności regionów do inwestowania funduszy UE

 • BRWL /
 • 22-12-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nowe narzędzie poprawy zdolności regionów do inwestowania funduszy UE Komisja Europejska pomaga państwom członkowskim i regionom poprawić ich zdolność do inwestowania funduszy UE w celu uzyskania lepszych rezultatów poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i operacyjnych udostępniając nowe narzędzie EU Competency Framework.
Wszystkie instytucje publiczne zaangażowane w zarządzanie Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności — krajowe organy koordynujące, instytucje zarządzające, audytowe i certyfikujące, wspólne sekretariaty i instytucje pośredniczące — mają już dostęp do zupełnie nowego narzędzia, dzięki któremu mogą zidentyfikować i wyeliminować braki w zakresie kompetencji i odpowiednio dostosować swoje strategie szkoleniowe.

Narzędzie, zaprojektowane przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), składa się z:
 •  unijnych ram kompetencji zawierających zestaw kompetencji, które administracja i urzędnicy powinni posiadać;
 • internetowego narzędzia samooceny, umożliwiającego pracownikom ocenę poziomu biegłości w zakresie kompetencji wymaganych dla profilu danej pracy. Pomoże ono określić przyszłe cele rozwojowe.
Ważną cechą, szczególnie dla publicznych podmiotów zarządzających, jest możliwość agregowania danych z samooceny wszystkich pracowników, tworząc w ten sposób ogólny obraz całej administracji. Wyniki mogą zatem służyć jako podstawa do opracowania planów dotyczących kształcenia i rozwoju w celu uzupełnienia braków.

To przyjazne dla użytkownika i elastyczne narzędzie obejmuje pełen zakres kompetencji i może być stosowane we wszystkich rodzajach organów administracji, niezależnie od ich wielkości i bez względu na to, czy zarządzają sektorowym czy regionalnym programem operacyjnym. Jego wpływ wykracza daleko poza zarządzanie funduszami. Może również przyczynić się do większego ukierunkowania i strategicznego podejścia do długoterminowego rozwoju kompetencji, ostatecznie poprawiając funkcjonowanie całej administracji i jakość usług świadczonych obywatelom i przedsiębiorstwom.

Pomoc państwom członkowskim UE i regionom w poprawie zarządzania i inwestowania funduszy UE jest jednym z priorytetów dla komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu. Zgodnie z 7. sprawozdaniem w sprawie spójności, aby wzmocnić wpływ inwestycji w ramach polityki spójności, państwa członkowskie i regiony potrzebują instytucji wysokiej jakości. Urzędnicy publiczni wymagają bardziej wyszukanych kompetencji operacyjnych, zawodowych i kierowniczych, nie tylko w obszarze funduszy UE, ale także w innych obszarach polityki, takich jak zamówienia publiczne, pomoc państwa itp.  
 
Więcej inormacji:

EU Competency Framework (EN): zobacz
Broszura (EN): zobacz
Infografika (EN): zobacz 
Przewodnik dla użytkowników (EN): zobacz
 
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Trzeci dzień wizyty... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. dodatkowych bezpłatnych...

Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...