Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli – Strona główna

Kalendarium informacji

Aktualności

Prawa człowieka: Europejczycy oczekują więcej zaangażowania UE w działania na rzecz pokoju

 • BRWL
 • /
 • 28-06-2017
Ilustracja do informacji: Prawa człowieka: Europejczycy oczekują więcej zaangażowania UE w działania na rzecz pokoju

Europejczycy chcą, żeby Unia Europejska bardziej zdecydowanie promowała demokrację i pokój na świecie. 73 proc. Europejczyków chce, żeby UE wspierała demokrację i działania na rzecz pokoju - to wyniki najnowszej ankiety Eurobarometr z marca 2017 r. W innym badaniu, Parlameter 2016, 57 proc. respondentów stwierdziło, że Parlament Europejski powinien aktywniej bronić praw człowieka. Co Parlament Europejski robi w tej sprawie?

czytaj dalej

Inwestycje w unijny sektor transportu

 • BRWL
 • /
 • 26-06-2017
Ilustracja do informacji: Inwestycje w unijny sektor transportu

Komisja Europejska przedstawia propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem Internetu w Europie.

czytaj dalej

VII Forum Spójności już w najbliższy poniedziałek!

 • BRWL
 • /
 • 23-06-2017
Ilustracja do informacji: VII Forum Spójności już w najbliższy poniedziałek!

Siódme Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli, jest politycznym wydarzeniem na szeroką skalę, organizowanym co trzy lata i goszczącym ponad 700 osób, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz naukowców. Wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo on-line.

czytaj dalej

Podsumowanie czerwcowej sesji Parlamentu Europejskiego

 • BRWL
 • /
 • 23-06-2017
Ilustracja do informacji: Podsumowanie czerwcowej sesji Parlamentu Europejskiego

Na czerwcowej sesji plenarnej (12-15.06) Parlament Europejski zajmował się m.in. etykietą efektywności energetycznej, planami redukcji emisji dwutlenku węgla oraz programem Erasmus. Posłowie pochylili się także nad kwestią polityki spójności stwierdzając w przyjętej rezolucji, że powinna być ona odpowiednio finansowana po 2020 r. przy jednoczesnym uproszczeniu procedur oraz zmniejszaniu różnic między regionami.

czytaj dalej

Innowacyjność UE: najnowsza tablica wyników innowacji

 • BRWL
 • /
 • 20-06-2017
Ilustracja do informacji: Innowacyjność UE: najnowsza tablica wyników innowacji

Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie - jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej dziś przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji.

czytaj dalej

Europejski program w zakresie migracji: Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do utrwalenia postępów oraz podjęcia dalszych...

 • BRWL
 • /
 • 14-06-2017
Ilustracja do informacji: Europejski program w zakresie migracji: Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do utrwalenia postępów oraz podjęcia dalszych działań

Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja przedstawia cztery sprawozdania z postępów w realizacji działań w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, których celem jest stabilizacja przepływów i lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi.

czytaj dalej

Konsultacje społeczne w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

 • BRWL
 • /
 • 12-06-2017
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Komisja Europejska zaprasza obywateli, organizacje organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy publiczne a także wszelkie inne zainteresowane podmioty do udziału w otwartych do 16 sierpnia konsultacjach społecznych na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

czytaj dalej

Ustanowienie Prokuratury Europejskiej coraz bliżej

 • BRWL
 • /
 • 09-06-2017
Ilustracja do informacji: Ustanowienie Prokuratury Europejskiej coraz bliżej

Komisja z zadowoleniem przyjęła decyzję 20 państw członkowskich o ustanowieniu Prokuratury Europejskiej. Na spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 8 czerwca 20 państw członkowskich osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie ustanowienia nowego organu, Prokuratury Europejskiej, w ramach wzmocnionej współpracy. Teraz swoją zgodę musi również wyrazić Parlament Europejski.

czytaj dalej

Europa, która broni: Komisja rozpoczyna debatę na temat tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony

 • BRWL
 • /
 • 09-06-2017
Ilustracja do informacji: Europa, która broni: Komisja rozpoczyna debatę na temat tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony

Komisja otworzyła publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii obejmującej 27 państw członkowskich.

czytaj dalej

UE i państwa członkowskie podpisały wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa

 • BRWL
 • /
 • 09-06-2017
Ilustracja do informacji: UE i państwa członkowskie podpisały wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa

Unia Europejska i jej państwa członkowskie 7 czerwca podpisały strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Ten nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi nową wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Prawa człowieka:...

Prawa człowieka: Europejczycy oczekują więcej...