Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli – Strona główna

Kalendarium informacji

Aktualności

Nowy plan działania KE aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrody

 • BRWL
 • /
 • 28-04-2017
Ilustracja do informacji: Nowy plan działania KE aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrody

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania w celu poprawy ochrony przyrody i bioróżnorodności w UE z korzyścią dla obywateli i gospodarki. Obejmuje on 15 działań, które zostaną zrealizowane do 2019 r., i ma pozwolić na szybką poprawę wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej – najważniejszych unijnych inicjatyw w zakresie polityki ochrony przyrody.

czytaj dalej

Posłowie chcą wzmocnić ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami wideo w sieci

 • BRWL
 • /
 • 27-04-2017
Ilustracja do informacji: Posłowie chcą wzmocnić ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami wideo w sieci

25 kwietnia Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła zmiany w dyrektywie dotyczącej usług audiowizualnych, które mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w Internecie.

czytaj dalej

Komisja rozpoczyna debatę na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku

 • BRWL
 • /
 • 26-04-2017
Ilustracja do informacji: Komisja rozpoczyna debatę na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku

W nawiązaniu do debaty na temat przyszłości Europy rozpoczętej w dniu 1 marca br. Białą księgą w sprawie przyszłości Europy, Komisja skupia się dzisiaj (26 kwietnia) na społecznym wymiarze Europy do 2025 roku.

czytaj dalej

Komisja przedstawiła europejski filar praw socjalnych

 • BRWL
 • /
 • 28-04-2017
Ilustracja do informacji: Komisja przedstawiła europejski filar praw socjalnych

Budowanie bardziej sprawiedliwej Europy oraz pogłębienie jej wymiaru społecznego to jeden z priorytetów obecnej Komisji.

czytaj dalej

Agencja Narodowa Erasmus+ zaprasza młodych na debatę z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży

 • BRWL
 • /
 • 25-04-2017
Ilustracja do informacji: Agencja Narodowa Erasmus+ zaprasza młodych na debatę z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ zaprasza młodych ludzi na debatę „Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim” organizowaną w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 9 maja w Warszawie. Osobom spoza Warszawy organizatorzy zwracają koszty podróży.

czytaj dalej

Parlament Europejski przyjmie rezolucję ustanawiającą rok 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

 • BRWL
 • /
 • 24-04-2017
Ilustracja do informacji: Parlament Europejski przyjmie rezolucję ustanawiającą rok 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 ma być Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Ostateczne głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Rok Dziedzictwa Kulturowego ma wzmocnić poczucie europejskiej tożsamości i przynieść wymierne skutki ekonomiczne - promocja dziedzictwa kulturowego może przyśpieszyć wzrost gospodarczy i stworzyć miejsca pracy.

czytaj dalej

Projekty legislacyjne przyjęte przez PE odpowiadające priorytetom UE na 2017 rok

 • BRWL
 • /
 • 24-04-2017
Ilustracja do informacji: Projekty legislacyjne przyjęte przez PE odpowiadające priorytetom UE na 2017 rok

W grudniu 2016 roku instytucje Unii Europejskiej: Parlament, Komisja i Rada UE porozumiały się w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2017 r. obejmujących kwestie od e-handlu, przez ochronę środowiska, po wzmocnienie granic. Parlament Europejski informuje o projektach przyjętych przez instytucję w czterech pierwszych miesiącach roku.

czytaj dalej

Otwarte konsultacje społeczne ws. ewaluacji agencji UE: Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA

 • BRWL
 • /
 • 13-04-2017
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje społeczne ws. ewaluacji agencji UE: Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA

Komisja Europejska zaprasza obywateli oraz zainteresowane strony do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ewaluacji agencji UE: Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) działających w ramach kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudniania. Opinie można przekazywać on-line do 5 lipca 2017 r.

czytaj dalej

Jak unijna polityka spójności może wesprzeć regiony o niskim dochodzie i słabym wzroście?

 • BRWL
 • /
 • 12-04-2017
Ilustracja do informacji: Jak unijna polityka spójności może wesprzeć regiony o niskim dochodzie i słabym wzroście?

W opublikowanym we wtorek sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności tzw. „lagging regions”, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy.

czytaj dalej

European Transport Innovation Challenge 2017 - podejmij wyzwanie!

 • BRWL
 • /
 • 11-04-2017
Ilustracja do informacji: European Transport Innovation Challenge 2017 - podejmij wyzwanie!

Komisja Europejska zaprasza młodych innowatorów do podjęcia wyzwania na opracowanie rozwiązań czystszego i bardziej efektywnego transportu w Europie. Zaproponowany produkt lub usługa przyczynić się do osiągnięcia celów jakie wyznaczyła sobie UE tzn. lepszej mobilności, lepszego dostępu do mobilności, mniejszego zanieczyszczenia, mniejszej ilości zatorów ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa. Propozycje w ramach konkursu można przesyłać do 2 maja. (Aktualizacja: termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 7 maja!)

czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wspólny głos...

Wspólny głos europejskich regionów w sprawie...